Naar de basisschool

Uw kind kan naar de basisschool als het 4 jaar is. In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen aan te melden en in te schrijven voor de basisschool. Deze worden hier uitgelegd.

De regels gelden voor bijna alle basisscholen in Amsterdam; in de stadsdelen Centrum en Zuid zijn er enkele scholen die andere regels hanteren. Klik hier voor een overzicht van deze scholen. 

Start

de geboortedag van uw kind

Ruim 200 Amsterdamse basisscholen hanteren een gelijk toelatingsbeleid; hierdoor verloopt het registreren en plaatsen van toekomstige vierjarigen op dezelfde wijze. 

De gezamenlijke werkwijze zorgt ervoor dat alle kinderen in Amsterdam een gelijke kans op een school van voorkeur hebben en voorrang hebben op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Het toewijzen van de plaatsen gaat volgens vastgestelde regels, is controleerbaar en verloopt voor ieder kind hetzelfde.

Kiezen

Een school kiezen

Amsterdam heeft openbare scholen, bijzondere scholen en algemeen bijzondere scholen. Alle openbare en vrijwel alle bijzondere scholen zijn voor alle kinderen en leerkrachten toegankelijk. Het verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs is dat het bijzonder onderwijs in oorsprong een religieuze grondslag heeft en dat, mede vanuit bestaande tradities zoals Pasen en Kerstmis en burgerschapsvorming, er aandacht is voor levensbeschouwing. Hiervoor is ook aandacht op openbare scholen. Op slechts enkele bijzondere scholen kunnen alleen kinderen met een bepaalde religieuze achtergrond worden ingeschreven.

Zowel (algemeen) bijzondere als openbare scholen kunnen een bepaald onderwijsconcept hanteren zoals Jenaplan-, Dalton-, Montessori- of Ontwikkelingsgericht (OGO) onderwijs. Alle scholen in Amsterdam vallen onder de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur. De Amsterdamse schoolbesturen hebben vaak meerdere scholen onder één bestuur.

Het advies is om verschillende scholen te bezoeken, zodat u zich een beeld kunt vormen van de scholen die bij uw kind passen. De keuze is groot, er zijn in Amsterdam ruim 210 scholen.

rond de 3e verjaardag van uw kind: u ontvangt een informatiebrief en voorkeursformulier

Als uw kind geboren is tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 ontvangt u in november 2022 uw voorkeursformulier. Bewaar deze: voor het registreren van uw kind voor de basisschool heeft u dit voorkeursformulier nodig.

Het is nu tijd om scholen te gaan bezoeken en te kiezen. U krijgt voorrang op de acht scholen die het dichtst bij uw woonadres liggen, maar u kunt uw kind voor elke school in Amsterdam aanmelden. Lever uw voorkeursformulier in op de school van uw eerste keuze. Op dit formulier geeft u in volgorde van voorkeur minimaal vijf andere scholen op.

Plaatsen
Na de inleverdatum worden de plaatsen toegewezen aan de aangemelde kinderen. Dit gebeurt in de volgorde die bij ‘Toewijzen plaatsen’ wordt uitgelegd.

Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de school van de hoogst mogelijke voorkeur.  Als er genoeg plaats is op de school van uw eerste voorkeur, dan krijgt uw kind daar een plek toegewezen. Daarna wordt gekeken naar uw volgende voorkeur.

Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt volgens de onderstaande volgorde.

Voor de school van uw 1e voorkeur gaat dit als volgt:

  1. 1.Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; het kind heeft een plaatsgarantie.
  2. a Het kind beschikt over een VVE ja-indicatie, volgt ten minste 8 maanden voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangschool.
    b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
  3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
  4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
  5. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in Amsterdam.

Daarna komen de aanmeldingen die niet op de 1ste voorkeur geplaatst zijn, als volgt aan bod:

  1. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
  2. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
  3. Het kind woont buiten Amsterdam.

Registreren

uiterste inleverdatum voorkeursformulier

Op het voorkeursformulier kunt u 10 scholen invullen. Vul minimaal 5 scholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; daarna uw tweede voorkeur op nummer 2, enzovoort. U levert het voorkeursformulier in bij de school die u op nummer 1 heeft gezet. Wees op tijd. Alle voorkeursformulieren worden geregistreerd in een geautomatiseerd systeem. 
Het is van groot belang meerdere voorkeuren op te geven. Belangrijk hierbij is te weten dat het opgeven van meerdere voorkeuren geen invloed heeft op uw kansen op een plaats op de 1e voorkeur.

Vul de persoonsgegevens van uw kind in op het voorkeursformulier. Als het woonadres van uw kind niet klopt op het voorgedrukte voorkeursformulier, corrigeer dit dan op het voorkeursformulier en toon bij het inleveren een adresbewijs. Denk hierbij aan een uittreksel van het bevolkingsregister (BRP), een huurcontract of koopakte.

Download het voorkeursformulier >>

Plaatsing

Elke school registreert de kinderen in een centraal systeem. Dan volgt de plaatsing. Als er genoeg plaats is op de school van uw eerste voorkeur, dan krijgt uw kind daar een plek toegewezen. Anders wordt er gekeken naar uw volgende voorkeur. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de school van de hoogst mogelijke voorkeur.

Inschrijven

u ontvangt bericht over de plaatsing op een school

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind een plaats krijgt aangeboden. Met deze brief meldt u uw kind op deze school aan. In de brief staat hoe u dat moet doen en wat de uiterste datum hiervoor is. Doe dat op tijd, daarna bent u pas verzekerd van een plaats op deze school. Uw kind wordt officieel toegelaten en ingeschreven als het naar school gaat. 

In uitzonderlijke situaties kan de school, na onderzoek te hebben gedaan, besluiten een kind niet toe te laten wanneer het kind speciale zorg nodig heeft die de school niet kan bieden. In overleg met de ouders zoekt de school dan een andere school die de noodzakelijke zorg wel kan bieden

Naar school

Uw kind gaat naar de basisschool

Uw kind is 4 jaar en gaat naar school. De school informeert u over de eerste schooldag van uw kind.