Naar de basisschool

Uw kind kan naar de basisschool als het 4 jaar is. In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen aan te melden en in te schrijven voor de basisschool. Die worden hier uitgelegd.

De regels gelden voor bijna alle bassischolen in Amsterdam, in centrum en zuid zijn enkele scholen die andere regels hanteren. Klik hier voor een overzicht van deze scholen. 

Start

de geboortedag van uw kind

In Amsterdam zijn er regels en afspraken om uw kind aan te melden en in te schrijven voor de basisschool.

De regels en afspraken zorgen er voor dat alle kinderen in Amsterdam op dezelfde manier op een basisschool geplaatst worden. De plaatsing is eerlijk, controleerbaar en voor ieder kind hetzelfde.

Kiezen

Een school kiezen

Amsterdam heeft openbare scholen, bijzondere scholen en algemeen bijzondere scholen. Alle openbare en de meeste bijzondere scholen zijn voor alle kinderen en leerkrachten toegankelijk, ongeacht het geloof of de culturele achtergrond. Het verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs is dat het bijzonder onderwijs in oorsprong een religieuze grondslag heeft en dat, mede vanuit bestaande tradities zoals Pasen en Kerstmis en burgerschapsvorming, aandacht is voor levensbeschouwing. Ook op openbare scholen is aandacht voor levensbeschouwing. Op slechts enkele bijzondere scholen kunnen alleen kinderen met een bepaalde religieuze achtergrond worden ingeschreven.   Zowel (algemeen) bijzondere als openbare scholen kunnen een bepaald onderwijsconcept hanteren zoals Jenaplan-, Dalton-, Montessori- of Ontwikkelingsgericht (OGO) onderwijs. Alle scholen in Amsterdam vallen onder de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur. De Amsterdamse schoolbesturen hebben vaak meerdere scholen onder één bestuur.

Het advies is om verschillende scholen te bezoeken, zodat u zich een beeld kunt vormen van de scholen die bij uw kind passen. De keuze is groot, er zijn in Amsterdam ruim 210 scholen. 
 

uw kind is 2,5 jaar: u ontvangt een informatiebrief en aanmeldformulier

Als uw kind geboren is tussen 1 september 2013 en 31 augustus 2014 ontving u in oktober 2016 van de gemeente een informatiebrief en aanmeldformulier. Als uw kind geboren is tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2015 ontvangt u uw aanmeldformuler in oktober 2017. Bewaar deze goed! U heeft deze nodig bij de aanmelding van uw kind.

Het is nu tijd om scholen te gaan bezoeken en te kiezen. U heeft op de acht dichtsbijzijnde scholen voorrang. U kunt uw kind op elke school in Amsterdam aanmelden, door het aanmeldformulier in te leveren op de school van uw keuze. Op dit formulier geeft u in volgorde van voorkeur minimaal vijf andere scholen op.

Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen voor kinderen, gelden er voorrangsregels en zal er geloot moeten worden. Kijk daarom goed op welke scholen u voorrang heeft.

Aanmelden

uiterste inleverdatum aanmeldformulier

Op het aanmeldformulier kunt u 10 scholen invullen. Dat doet u in volgorde van uw voorkeur. De school die u kiest als eerste voorkeur zet u op nummer 1, dan volgt nummer 2 etc. U levert het aanmeldformulier in bij de school die u op nummer 1 heeft gezet. Neem de brief die bij het aanmeldformulier zit mee; dit is uw adresbewijs. Wees op tijd. Alle aanmeldformulieren worden geregistreerd in een geautomatiseerd systeem. Bijna alle scholen in Amsterdam zijn op dit systeem aangesloten. Als er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, gaan de voorrangsregels gelden en/of wordt er geloot.

Vul de persoonsgegevens van het kind in op het aanmeldformulier.  Als u een ander adres opgeeft dan op het aanmeldformulier staat, moet u een adresbewijs meenemen. Zoals een uittreksel van het bevolkingsregister of een huurcontract of koopakte.

Download het aanmeldformulier >>

Plaatsing

Elke school registreert de aanmeldingen in een centraal systeem. Dan volgt de plaatsing. Als er voldoende plaatsen zijn voor alle aanmeldingen, wordt uw kind geplaatst. Is dat niet het geval dan gaan de voorrangsregels gelden en/of wordt er geloot.

Inschrijven

u ontvangt bericht over de plaatsing op een school

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar een plaats is voor uw kind. Wilt u van deze plaats gebruik maken, dan moet u dat laten weten aan de school. In de brief van de school wordt de uiterlijke inschrijfdatum vermeld. Zorg ervoor dat u dat op tijd doet! Pas hierna heeft uw kind definitief een plek op deze school. 

Naar school

Uw kind gaat naar de basisschool

Uw kind is 4 jaar en gaat naar groep 1 van de basisschool. In overleg met de school wordt de precieze datum van de eerste schooldag bepaald.