Ik ben mijn voorkeursformulier kwijt. Wat moet ik doen?

U kunt hier een nieuw blanco voorkeursformulier downloaden van de site van de Amsterdamse schoolbesturen (BBO) en uitprinten, of er een bij een basisschool ophalen. Bij het inleveren van het voorkeursformulier moet u een geldig adresbewijs inleveren. Een geldig adresbewijs is bijvoorbeeld een koopakte, huurcontract, een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) of het contract van de opvang of iets dergelijks.