Over deze site

Op Schoolwijzer vindt u informatie over kinderopvang en scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de gemeente Amsterdam.

Schoolwijzer is tot stand gekomen door de gemeente Amsterdam in nauwe samenwerking met de Amsterdamse schoolbesturen en scholen.

Doel van de website

Op Schoolwijzer vindt u informatie over kinderopvang en scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de gemeente Amsterdam.

WCAG status + link naar toegankelijkheidsverklaring

Wij streven ernaar onze website toegankelijk te maken voor iedereen en op alle apparaten. Dit doen we door het naleven van de internationale toegankelijkheids­standaard WCAG 2.1, zoals vastgelegd in de standaard "EN 301 549 met WCAG 2.1" (externe link)

Deze website voldoet aan deze standaard, en heeft de volgende status: "A - volledig". Kijk voor meer informatie op deze pagina: schoolwijzer.amsterdam.nl/toegankelijkheid/ 

Vergroten letters (inzoomen)

U kunt deze website vergroten door gebruik te maken van de standaard vergroot optie in uw browser. In de meeste browsers werkt dit ook door gelijktijdig de "Ctrl" toets en de  "+" toets in te drukken.

Databronnen en verantwoording (en eventueel copyright)

Voor de informatie op Schoolwijzer worden databronnen gebruikt van DUO, dienst Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Amsterdam, Onderwijsinspectie, GGD, Landelijk register Kinderopvang, BBO Amsterdam, PDOK en van individuele scholen. Er worden daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen of verwerkt.

Onze informatie wordt zo veel mogelijk aangeboden in open standaarden. Alle gecombineerde data is beschikbaar in een Open Data API. De data op Schoolwijzer wordt aangeboden in een OpenData API die de JSON:API standaard volgt. Vestigingen en kinderopvang kan ook bekeken worden in GeoJSON formaat.

Data wordt zorgvuldig behandeld en gecontroleerd. Voor vragen, opmerkingen of correcties kunt u contact met ons opnemen via Schoolwijzer@amsterdam.nl of telefoonnummer 14-020.

Copyright en overnemen van content

U mag teksten van schoolwijzer.amsterdam.nl overnemen met bronvermelding: Gemeente Amsterdam en de datum. U mag de teksten alleen overnemen binnen dezelfde context. U mag de gegevens uit de Open Data API gebruiken met bronvermelding.
Content die onder ons copyright valt, mag u niet gebruiken achter een paywall.
Als wij een andere partij dan de Gemeente Amsterdam als rechthebbend vermelden, dan moet u aan die partij toestemming vragen voor het overnemen van de content.

Open data

Bent u op zoek naar meer open data van de gemeente Amsterdam? Op data.amsterdam.nl vindt u alle open data-sets van de gemeente.

Contact / wijzigingen doorgeven

De gemeente Amsterdam doet er alles aan om de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Komt u toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt hiervoor en voor al uw andere vragen contact met ons opnemen via:
-    Email: Schoolwijzer@amsterdam.nl 
-    Telefoon: 14-020