Alles over school en opvang van mijn kind

Op Schoolwijzer vindt u informatie over kinderopvang en scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de gemeente Amsterdam.

Veelgestelde vragen

 • Ja, ieder kind tussen de 5 en 17 jaar heeft recht op onderwijs, ongeacht waar het vandaan komt. Heeft u kinderen tussen de 5 en 17 jaar die nog geen Nederlands spreken? U kunt uw kind(eren) inschrijven voor de nieuwkomersklas in het basisonderwijs of voor de internationale schakelklas in het voortgezet onderwijs. Kijk hier voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/onderwijs-nieuwkomers/

 • Deze regels zijn gemaakt om een duidelijke, eerlijke en gelijke manier van aanmelden en plaatsen voor de basisschool te verzorgen voor alle kinderen. Tevens zijn de regels gemaakt zodat scholen een betere planning kunnen maken voor hun school/klassen. ​De Amsterdamse schoolbesturen hebben, in samenspraak met de gemeente, in 2013 hiertoe besloten.

 • Uw kind mag altijd naar een voorschool. Dit kan zijn een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, maar ook een gewone voorschool (ev. voor het volgen van een VVE-programma). Op de Voorschool is veel aandacht voor taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van uw kind. De kinderen doen spelletjes, tekenen, zingen, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar. 

  De voorschool is voor alle peuters van 2 tot 4 jaar. 

 • Bijna alle basisscholen in Amsterdam doen mee aan het gezamenlijk toelatingsbeleid. Van de 210 basisscholen in Amsterdam doen 10 scholen hier niet aan mee. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn dit de volgende scholen: 

  Centrum: ASVO
  Zuid: Amsterdamse Montessorischool (AMS), Willemsparkschool, Cornelis Vrij, Peeterschool, Hildebrand van Loonschool, 1e Openluchtschool, 2e Openluchtschool, Buitenveldertse Montessorischool (BMS), Cheider.

  Wilt u uw kind voor een van deze scholen aanmelden? Neemt u dan contact op met deze school.
  Daarnaast zijn er scholen die specifieke eisen stellen aan de toelating van leerlingen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen op grond van vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Deze scholen doen wel mee aan het toelatingsbeleid, maar laten duidelijk weten dat zij eisen stellen. Het gaat hier om de bgs Veerkracht (gereformeerd), Rosj Pina (Joods), Crescendo en de Morgenster (evangelisch). 

Illustratie van een lopend kind met rugtas.

Over Schoolwijzer

In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen aan te melden en in te schrijven voor het onderwijs. Wij bieden een overzicht van alle scholen en opvangen, leggen de regels uit en helpen u de juiste stappen te zetten per onderwijssoort.