Waarom zijn er regels voor de aanmelding?

Deze regels zijn gemaakt om een duidelijke, eerlijke en gelijke manier van aanmelden en plaatsen voor de basisschool te verzorgen voor alle kinderen. Tevens zijn de regels gemaakt zodat scholen een betere planning kunnen maken voor hun school/klassen. ​De Amsterdamse schoolbesturen hebben, in samenspraak met de gemeente, in 2013 hiertoe besloten.