Naar de basisschool

In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen aan te melden voor de basisschool. Wij leggen deze regels uit en helpen u de juiste stappen te zetten.

De stappen

Mijn situatie

Als u de geboortedatum van uw kind invult, dan ziet u op deze pagina wanneer u iets moet doen.

DD-MM-JJJJ
 1. Start

  U ontvangt een brief met het per post op het adres van uw kind, rond de derde verjaardag van het kind. Met dit formulier kunt u gaan aangeven voor welke basisscholen u voorkeur heeft. 

  Controleer de gegevens op het formulier, zoals de geboortedatum, naam en adres van uw kind. Staan er fouten in? Verbeter dit dan op het formulier.

  Veelgestelde vragen

 2. Kiezen

  U kunt kiezen uit ruim 200 basisscholen, die u op de Basisscholen-pagina kunt vinden. U kunt kiezen voor een school met een bepaalde bijvoorbeeld openbaar of protestants-christelijk. Scholen kunnen ook verschillen in vorm van onderwijs, zoals Montessori, Dalton of Ontwikkelingsgericht. Neem contact op met de scholen waarin u interesse heeft. Vraag bij de school naar de mogelijkheden om kennis te maken. 

  Veelgestelde vragen

  • Uw kind heeft voorrang op de 8 scholen die het dichtst bij zijn of haar officieel geregistreerde woonadres liggen. Vul postcode, huisnummer en geboortedatum van uw kind in. Dan kunt u zien om welke scholen het gaat. Daarnaast zijn er scholen die specifieke eisen stellen aan de toelating van leerlingen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen op grond van vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Deze scholen doen wel mee aan het toelatingsbeleid, maar laten duidelijk weten dat zij eisen stellen. Het gaat hier om de bgs Veerkracht (gereformeerd), Rosj Pina (Joods), Crescendo en de Morgenster (evangelisch). 

  • Deze afstanden berekenen we jaarlijks eenmalig (tussen juli t/m september) aan de hand van het vastgestelde scholenbestand. Deze berekeningen blijven een heel schooljaar geldig. Tussentijdse wijzigingen leiden niet tot aanpassing van de berekeningen, tenzij een school gesloten wordt.  Getoonde afstanden zijn bindend, tenzij er abusievelijk aantoonbaar is afgeweken van de afgesproken rekenmethode. 

   Rekenmethode

   Voor het berekenen van loopafstanden maken we gebruik van het open-data-netwerk van Open Street Maps (OSM), aangevuld met uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) afgeleide wandel- en fietspaden en ingevoegde oversteekplaatsen. Met behulp van dit netwerk worden de loopafstanden tussen woonadressen en scholen (de ingang van het schoolplein) berekend.

   Het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam berekent op basis van Open Street Maps (OSM) de loopafstanden tussen woonadressen en scholen. Deze afstanden kunt u op deze website zien nadat u uw woonadres heeft ingevuld. 

  • Bijna alle basisscholen in Amsterdam doen mee aan het gezamenlijk toelatingsbeleid. Van de 210 basisscholen in Amsterdam doen 10 scholen hier niet aan mee. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn dit de volgende scholen: 

   Centrum: ASVO
   Zuid: Amsterdamse Montessorischool (AMS), Willemsparkschool, Cornelis Vrij, Peeterschool, Hildebrand van Loonschool, 1e Openluchtschool, 2e Openluchtschool, Buitenveldertse Montessorischool (BMS), Cheider.

   Wilt u uw kind voor een van deze scholen aanmelden? Neemt u dan contact op met deze school.
   Daarnaast zijn er scholen die specifieke eisen stellen aan de toelating van leerlingen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen op grond van vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Deze scholen doen wel mee aan het toelatingsbeleid, maar laten duidelijk weten dat zij eisen stellen. Het gaat hier om de bgs Veerkracht (gereformeerd), Rosj Pina (Joods), Crescendo en de Morgenster (evangelisch). 

 3. Registreren

  Het is belangrijk om uw kind op tijd te registreren door dit formulier bij de basisschool van uw voorkeur in te leveren. Lever dit formulier ook in als er al een oudere broer of zus op de school zit. 

  Checklist

  1. Controleer de gegevens op het formulier, zoals de geboortedatum, naam en adres van uw kind. Staan er fouten in? Verbeter dit dan op het formulier.
  2. Vul minimaal 5 scholen op het formulier in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1. Zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. Dit mogen voorrangsscholen zijn, maar dat hoeft niet.
  3. Lever het formulier in bij de school die u op nummer 1 heeft gezet. 
  4. Na het inleveren van het formulier bij de school van uw eerste voorkeur verwerkt deze school uw voorkeuren in een centraal registratiesysteem. U ontvangt van de school binnen 1 schoolweek een bewijs dat uw kind is geregistreerd. Controleer de gegevens op het bewijs. Neem direct contact op met de school als er fouten in staan.

  Veelgestelde vragen

  • ​Als u slechts één voorkeur voor een school opgeeft en op deze school zijn meer aanmeldingen dan plaatsen, bestaat de kans dat u wordt uitgeloot. In dat geval bent u na de plaatsing  aangewezen op de dan nog beschikbare plaatsen.

   Meer voorkeuren opgeven vergroot de kans dat uw kind geplaatst wordt op een school van uw voorkeur. Het advies is om minimaal vijf voorkeuren op te geven.

  • U ontvangt binnen twee weken na de sluitingsdatum het bericht van plaatsing. Dit bericht ontvangt u van de school van plaatsing.

  • Alle stappen van verwerken en plaatsen van de aanmeldingen worden door het systeem vastgelegd in een digitaal logboek. De plaatsing en eventuele loting vindt plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van schoolbesturen, medezeggenschapsraad, projectleiding en gemeente. De gebruikte applicatie is (vooraf en terugkerend) veelvuldig getest en heeft zich bewezen als solide en betrouwbaar over een lange reeks plaatsingen.

 4. Plaatsing + Aanmelden

  Na de inleverdatum worden de plaatsen toegewezen aan de geregistreerde kinderen. Dit gebeurt volgens de regels van toewijzing.

  Uw kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur. Als er genoeg plaats is op de school van uw eerste voorkeur, krijgt uw kind daar een plaats aangeboden. Anders wordt er gekeken naar uw volgende voorkeur. Doorgaans krijgt ruim 90% van de geregistreerde kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur en 98% een plaats in de opgegeven top-3.

  Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind een plaats krijgt aangeboden. Met deze brief meldt u uw kind op deze school aan. In de brief staat hoe u dat moet doen en wat de uiterste datum hiervoor is. Zorg dat u dit op tijd doet. In principe heeft uw kind daarna een plek op deze school en wordt hier officieel toegelaten en ingeschreven zodra het naar school gaat. 

  Veelgestelde vragen

  • Deze regels zijn gemaakt om een duidelijke, eerlijke en gelijke manier van aanmelden en plaatsen voor de basisschool te verzorgen voor alle kinderen. Tevens zijn de regels gemaakt zodat scholen een betere planning kunnen maken voor hun school/klassen. ​De Amsterdamse schoolbesturen hebben, in samenspraak met de gemeente, in 2013 hiertoe besloten.

  • Heeft u twee weken na de sluitingsdatum nog geen bericht ontvangen? Neemt u dan contact op met de school waar u u voorkeursformulier heeft ingeleverd. 

  • U kunt een klacht indienen bij het schoolbestuur van de school waar u het voorkeursformulier heeft ingeleverd. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht.​

  • U kunt na de sluitingsdatum alleen kiezen uit de scholen die dan nog plaats over hebben.  Een recente lijst van scholen die nog plek hebben, vindt u op de website van BBO

 5. Naar school

  Uw kind is 4 jaar en gaat naar school. De school informeert u over de eerste schooldag van uw kind.