Wat gebeurt er als ik maar één voorkeur opgeef?

​Als u slechts één voorkeur voor een school opgeeft en op deze school zijn meer aanmeldingen dan plaatsen, bestaat de kans dat u wordt uitgeloot. In dat geval bent u na de plaatsing  aangewezen op de dan nog beschikbare plaatsen.

Meer voorkeuren opgeven vergroot de kans dat uw kind geplaatst wordt op een school van uw voorkeur. Het advies is om minimaal vijf voorkeuren op te geven.