Hoe wordt de afstand tot de voorrangsscholen berekend?

Deze afstanden berekenen we jaarlijks eenmalig (tussen juli t/m september) aan de hand van het vastgestelde scholenbestand. Deze berekeningen blijven een heel schooljaar geldig. Tussentijdse wijzigingen leiden niet tot aanpassing van de berekeningen, tenzij een school gesloten wordt.  Getoonde afstanden zijn bindend, tenzij er abusievelijk aantoonbaar is afgeweken van de afgesproken rekenmethode. 

Rekenmethode

Voor het berekenen van loopafstanden maken we gebruik van het open-data-netwerk van Open Street Maps (OSM), aangevuld met uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) afgeleide wandel- en fietspaden en ingevoegde oversteekplaatsen. Met behulp van dit netwerk worden de loopafstanden tussen woonadressen en scholen (de ingang van het schoolplein) berekend.

Het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam berekent op basis van Open Street Maps (OSM) de loopafstanden tussen woonadressen en scholen. Deze afstanden kunt u op deze website zien nadat u uw woonadres heeft ingevuld.