Doen alle scholen mee?

Bijna alle basisscholen in Amsterdam doen mee aan het gezamenlijk toelatingsbeleid. Van de 210 basisscholen in Amsterdam doen 10 scholen hier niet aan mee. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn dit de volgende scholen: 

Centrum: ASVO
Zuid: Amsterdamse Montessorischool (AMS), Willemsparkschool, Cornelis Vrij, Peeterschool, Hildebrand van Loonschool, 1e Openluchtschool, 2e Openluchtschool, Buitenveldertse Montessorischool (BMS), Cheider.

Wilt u uw kind voor een van deze scholen aanmelden? Neemt u dan contact op met deze school.
Daarnaast zijn er scholen die specifieke eisen stellen aan de toelating van leerlingen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen op grond van vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Deze scholen doen wel mee aan het toelatingsbeleid, maar laten duidelijk weten dat zij eisen stellen. Het gaat hier om de bgs Veerkracht (gereformeerd), Rosj Pina (Joods), Crescendo en de Morgenster (evangelisch).