Ik heb een klacht over de plaatsing. Wat kan ik doen?

U kunt een klacht indienen bij het schoolbestuur van de school waar u het voorkeursformulier heeft ingeleverd. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht.​