Hoe weet ik dat de loting eerlijk gebeurt?

Alle stappen van verwerken en plaatsen van de aanmeldingen worden door het systeem vastgelegd in een digitaal logboek. De plaatsing en eventuele loting vindt plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van schoolbesturen, medezeggenschapsraad, projectleiding en gemeente. De gebruikte applicatie is (vooraf en terugkerend) veelvuldig getest en heeft zich bewezen als solide en betrouwbaar over een lange reeks plaatsingen.