Op welke scholen heeft mijn kind voorrang?

Uw kind heeft voorrang op de 8 scholen die het dichtst bij zijn of haar officieel geregistreerde woonadres liggen. Vul postcode, huisnummer en geboortedatum van uw kind in. Dan kunt u zien om welke scholen het gaat. Daarnaast zijn er scholen die specifieke eisen stellen aan de toelating van leerlingen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen op grond van vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Deze scholen doen wel mee aan het toelatingsbeleid, maar laten duidelijk weten dat zij eisen stellen. Het gaat hier om de bgs Veerkracht (gereformeerd), Rosj Pina (Joods), Crescendo en de Morgenster (evangelisch).