Kan mijn kind naar de voorschool?

Uw kind mag altijd naar een voorschool. Dit kan zijn een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, maar ook een gewone voorschool (ev. voor het volgen van een VVE-programma). Op de Voorschool is veel aandacht voor taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van uw kind. De kinderen doen spelletjes, tekenen, zingen, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar. 

De voorschool is voor alle peuters van 2 tot 4 jaar.