Naar overzicht

SO De Heldring

Speciaal onderwijs - Algemeen Bijzonder

Het onderwijs op de Heldringschool is voornamelijk toekomstgericht. Dat wil zeggen dat de leergebieden anticiperen op de situatie van de leerlingen na de schooltijd. De centrale thema’s zijn wonen, werken en vrije tijd. Het onderhouden en ontwikkelen van taal en rekenen blijven vanzelfsprekend onderdelen van het leergebied.
Stage
Vanaf zeventien jaar lopen alle leerlingen stage. Rond het vijftiende jaar wordt bij elke leerling een assessment afgenomen. Binnen de school zijn er mogelijkheden om een
opleiding te volgen. Leerlingen kunnen deelnemen aan de volgende opleidingen: Schoonmaak in de Groothuishouding, Groenvoorziening, Horeca, Detailhandel, Textiel,
Magazijn en Werken in de Kinderopvang. Er kan een officieel certificaat behaald worden voor alle opleidingen. De WRA-groep (Werkvoorziening Regio Amsterdam) heeft ook
diverse mogelijkheden: in kassen werken, post verwerken, schilder- en timmerklussen en op de werkplaats Pantar met uitvoerend werk (inpakwerk, uitzendwerk en werkzaamheden
in drukkerij en magazijn). Verder kunnen leerlingen stage lopen in het vrije bedrijf. Het creatieve zijde-atelier Zij aan Zij (van Stichting Philadelphia) biedt ook stageplekken.
Leerlingen kunnen verschillende stages lopen om een zo breed mogelijke werkervaring op te doen. We werken met stagecontracten en maken een evaluatie. Op deze manier bereiden wij de leerlingen goed voor op een toekomst met al dan niet betaald werk.

Stadsdeel Noord
Bosrankstraat 1
1032LH Amsterdam

020-4473583

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon burgklas: S. Valkenburg

Bestuur

Stichting Kolom
Jan Tooropstraat 136
1061AD Amsterdam

020 514 8080

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht