Leerlingenvervoer

Wanneer heeft uw kind recht op leerlingenvervoer? Hier vindt u informatie over de voorwaarden, de soorten vervoer en de aanvraag.

 • 1 Hoe zit dit?

  Voor sommige kinderen is het vervoer naar school ingewikkeld. Bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of naar een speciale school gaan die ver uit de buurt ligt. Als deze kinderen in de gemeente Amsterdam wonen, kunnen ze in aanmerking komen voor de regeling 'bekostiging leerlingenvervoer' van de gemeente Amsterdam. De ouders of verzorgers moeten het leerlingenvervoer zelf aanvragen.

 • 2 Verschillende soorten leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer kent 3 verschillende soorten:

  Openbaar vervoer

  Eerst kijken we of uw kind met het openbaar vervoer naar school kan reizen. Als dat zo is, dan krijgt u voor uw kind een financiële vergoeding of een OV-abonnement. Kan uw kind niet-zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? Dan worden de reiskosten van de begeleider (ouder/verzorger) ook vergoed.

  Eigen vervoer

  Ouders of verzorgers kunnen ook een financiële vergoeding voor eigen vervoer krijgen. Zij organiseren het brengen en halen van hun kind dan zelf. 

  Aangepast vervoer

  Aangepast vervoer is vervoer met een busje van huisdeur tot schooldeur en terug. Dit is voor kinderen die op geen enkele andere wijze naar school kunnen reizen.

 • 3 Voorwaarden

  Uw kind komt mogelijk in aanmerking voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer naar de school. Dit is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort (SBO, SO, VSO)
 • 4 Hoe krijg ik de vergoeding?

  Het aanvragen van de vergoeding kan zowel online als per post via de Gemeente Amsterdam. In beide gevallen doet u de aanvraag samen met de school waarnaar het vervoer is.