Naar het Speciaal Onderwijs?

Het (voortgezet) speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben, dat het regulier onderwijs niet kan bieden.

 1. Introductie

  Heeft uw kind moeite met leren? Of heeft uw kind ondersteuning nodig vanwege gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of gedragsstoornissen. Afhankelijk van de behoeftes van uw kind is er de mogelijkheid voor ondersteuning op school of speciaal onderwijs. 

 2. Naar het Speciaal Onderwijs

  Kan de reguliere basisschool niet de ondersteuning bieden die uw kind nodig heeft? In dat geval is plaatsing op een school voor speciaal onderwijs een goede oplossing. Afhankelijk van de behoefte van uw kind zijn er verschillende soort Speciaal Onderwijs. Lees hier meer over de verschillende soorten Speciaal Onderwijs: 

 3. Toelaatbaarheidsverklaring

  Is Speciaal Onderwijs de beste optie voor uw kind? Dan vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het Samenwerkingsverband. Dit document heeft uw kind nodig om naar het speciaal onderwijs te kunnen. De aanvraag voor de TLV doet de school samen met u.

  Bij welk Samenwerkingsverband u de aanvraag doet hangt af van het soort Speciaal Onderwijs:

  • Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen verzorgt de TLV's voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs in cluster 3 en 4. Zie de website van SWV Amsterdam Diemen voor meer informatie
  • Stichting Visio verzorgt de TLV's voor het speciaal onderwijs in cluster 1. Zie de website van Visio voor meer informatie
  • Stichting Simea verzorgt de TLV's voor het speciaal onderwijs in cluster 2. Zie de website van Simea voor meer informatie

  Veelgestelde vragen

  • Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs.  Samen maken zij een ondersteuningsplan. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  • Wanneer het Samenwerkingsverband een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor een vorm van speciaal (basis)onderwijs voor een kind ontvangt, zorgt het dat er een deskundigenadvies komt, dat als uitgangspunt gaat dienen voor het al dan niet afgeven van een TLV. 

   De werkwijze wordt hier beschreven door het Samenwerkingsverband. 

   Voor basisonderwijs: swvamsterdamdiemen.nl en voor voortgezet onderwijs: swvadam.nl

 4. Passende school zoeken

  De organisatie waar de toelaatbaarheidsverklaring TLV wordt aangevraagd, kijkt samen met u en met de school welke vorm van onderwijs het beste bij het kind past. Vaak zijn er meer scholen die deze vorm van onderwijs aanbieden. Samen maakt u hieruit uw keuze.  

  Op deze website kunt u zich oriënteren op de diverse scholen binnen de verschillende soorten Speciaal Onderwijs:

 5. Leerlingenvervoer

  Uw kind komt mogelijk in aanmerking voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer naar de school. Dit is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort (SBO, SO of VSO)