Wat is de werkwijze van het Samenwerkingsverband?

Wanneer het Samenwerkingsverband een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor een vorm van speciaal (basis)onderwijs voor een kind ontvangt, zorgt het dat er een deskundigenadvies komt, dat als uitgangspunt gaat dienen voor het al dan niet afgeven van een TLV. 

De werkwijze wordt hier beschreven door het Samenwerkingsverband. 

Voor basisonderwijs: swvamsterdamdiemen.nl en voor voortgezet onderwijs: swvadam.nl