Veelgestelde vragen

Leerlingenvervoer

School vraagt TLV aan

  • Wanneer het Samenwerkingsverband een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor een vorm van speciaal (basis)onderwijs voor een kind ontvangt, zorgt het dat er een deskundigenadvies komt, dat als uitgangspunt gaat dienen voor het al dan niet afgeven van een TLV. 

    De werkwijze wordt hier beschreven door het Samenwerkingsverband. 

    Voor basisonderwijs: swvamsterdamdiemen.nl en voor voortgezet onderwijs: swvadam.nl

  • Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs.  Samen maken zij een ondersteuningsplan. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.