Naar overzicht

Orion College Zuidoost

Speciaal onderwijs - Openbaar

Onze school biedt onderwijs aan leerlingen die een lichte tot matige verstandelijke beperking hebben of door bijkomende sociaal-emotionele problematiek niet aan leren toekomen. Het accent ligt op het vergroten van de zelfredzaamheid, dagbesteding, praktische vorming en arbeidstoeleiding. Onze leerlingen zijn tussen de 12 en 20 jaar en komen uit Amsterdam en omgeving. We stemmen het onderwijs af op de individuele leerling. Veel van onze vakken zijn gericht op het aanleren van praktische vaardigheden. Via de Orion Werkstraat is er een netwerk van stagebedrijven, waar leerlingen vanaf zestien jaar werkervaring opdoen. Daarnaast doet de school mee in een aantal leer/werkbedrijven. We pakken onze jongeren op hun twaalfde leerjaar vast en laten ze pas los op het moment dat zij een plek op de arbeidsmarkt hebben. Dat kan tot en met hun twintigste jaar zijn.

Stadsdeel Zuidoost
Bijlmerdreef 1289
1103TV Amsterdam

0203681071

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contact persoon brugklas: Jerney van Gennip

Bestuur

Orion
Bijlmerdreef 1289-2
1100CE Amsterdam

020 346 0340

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht