Naar overzicht

Orion College Zuidoost

Speciaal onderwijs - Openbaar

Orion College Zuidoost is een VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) school in Amsterdam Zuidoost. De school biedt onderwijs aan leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden in de leeftijd van 12 -20 jaar. De leerlingen op Orion College Zuidoost hebben een diverse achtergrond, voorgeschiedenis en nationaliteit. Het onderwijs is aangepast aan het didactisch niveau van de leerling en sluit goed aan bij de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Het onderwijsaanbod is niet alleen gericht op het aanbieden van cognitieve vakken maar ook heel praktijkgericht. De leerlingen leren praktische vaardigheden tijdens de praktijkvakken en de interne en externe stages. De leerlingen worden zo goed mogelijk voorbereid op gebied van wonen, werken en welzijn met als uiteindelijk doel hen een passende plek in de maatschappij te bieden. De uitstroommogelijkheden zijn: dagbesteding, arbeid en ROC (MBO niveau 1). Het uitstroomprofiel van de leerling wordt door het OPP (ontwikkelingsperspectief) bepaald. Op Orion College Zuidoost is er aandacht voor een veilig pedagogisch klimaat.
Stadsdeel Zuidoost
Bijlmerdreef 1289
1103TV Amsterdam

020 368 10 71

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon: Musa Can Gül

Open dagen / inloopdagen

Neem contact op met de school voor een rondleiding/kennismaking! Telefoon: 020 368 10 71 of 06 30722614

Bestuur

Orion
Bijlmerdreef 1289-2
1100CE Amsterdam

020 346 0340

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht