Naar overzicht

Orion College Noord

Speciaal onderwijs - Openbaar

Het Orion College Noord biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 20 jaar. De leerlingen zijn licht tot matig beperkt met sociaal-emotionele problematiek. De uitstroommogelijkheden variëren van activiteitgerichte dagbesteding tot arbeid en ROC Entree. Wij bieden naast cognitieve en creatieve vaardigheden ook praktische opleidingen aan, gecombineerd met stages. Daarnaast bieden wij een buitenschools programma gericht op zinvolle vrijetijdsbesteding.
Stadsdeel Noord
Beijerlandstraat 2
1025NN Amsterdam

020 636 24 87

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon: Cees Blij

Open dagen / inloopdagen

22 jan (wo) van 10.00 tot 14.00 uur Kennismaken kan het hele jaar door. Maak hiervoor een afspraak met Cees Blij, 06-28639257.

Bestuur

Orion
Bijlmerdreef 1289-2
1100CE Amsterdam

020 346 0340

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht