Naar overzicht

Orion College Noord

Speciaal onderwijs - Openbaar

Leren door doen, maatwerk, goede begeleiding, ondersteuning en zorg. We zorgen ervoor dat onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk leren functioneren. De school biedt onderwijs aan leerlingen die een licht tot matig verstandelijke beperking hebben of door bijkomende sociaal emotionele problematiek niet aan leren toekomen. Het accent ligt op het vergroten van de zelfredzaamheid, dagbesteding, praktische vorming en arbeidstoeleiding. Veel van onze vakken zijn gericht op het aanleren van praktische vaardigheden. Via de Orion Werkstraat is er een netwerk van stagebedrijven waar leerlingen vanaf hun zestiende werkervaring opdoen. Daarnaast doet de school mee in een aantal leerwerkbedrijven. We pakken onze jongeren op hun 12e leerjaar vast en laten ze pas los op het moment dat zij een plek op de arbeidsmarkt hebben.

Stadsdeel Noord
Beijerlandstraat 2
1023EP Amsterdam

020 636 24 87

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Bestuur

Orion
Bijlmerdreef 1289-2
1100CE Amsterdam

020 346 0340

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht