Naar overzicht

Elan Primair

Speciaal onderwijs - Protestants-Christelijk

Elan Primair is een so-school in het Gooi voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Leerlingen die vastlopen of dreigen vast te lopen binnen het regulier of speciaal basisonderwijs kunnen gebruik maken van deze voorziening. Leerlingen kunnen op Elan Primair terecht met een toelaatbaarheidverklaring speciaal onderwijs. Elan Primair is gevestigd in Huizen

Stadsdeel Buiten Amsterdam
Oud Bussumerweg 76
1272RX Huizen

035-8001010

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Bestuur

Stichting Elan
Hoflaan 10a
1217EA Hilversum

035 685 2847

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht