Naar overzicht

Elan College Huizen

Speciaal onderwijs - Protestants-Christelijk

Elan College Huizen is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) De school biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag. De school is er voor leerlingen die er nog niet aan toe zijn om naar het regulier voortgezet onderwijs te gaan of leerlingen die zijn vastgelopen op het regulier vanwege hun gedrag. De locatie in Huizen is op 5 maart 2007 gestart. Sinds januari 2013 is de school gevestigd in een nieuw, modern gebouw afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Elan College Huizen is onderdeel van Stichting Elan.

Stadsdeel Buiten Amsterdam
Ijsselmeerstraat 3A
1271AA Huizen

035-5243939

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Bestuur

Stichting Elan
Hoflaan 10a
1217EA Hilversum

035 685 2847

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht