Naar overzicht

Kolom VSO Alphons Laudy

Speciaal onderwijs - Oecumenisch

De VSO Alphons Laudy is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 12 tot maximaal 20 jaar. De school is een Vreedzame school. De Vreedzame school is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Speerpunten van de school zijn zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding (middels interne en externe stage). De school heeft een gestructureerd lesaanbod en werkt opbrengstgericht. Voor alle vakken wordt gebruik gemaakt van leerlijnen die binnen de hele school ingevoerd zijn met extra accent op werknemersvaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. De groepsleerkracht geeft de algemeen vormende vakken zoals rekenen, lezen en schrijven, wereldoriëntatie en seksuele vorming. Daarnaast geven vakdocenten les in verschillende vakken als gymnastiek, koken, nieuwe media, tekenen, handvaardigheid, techniek, natuur en textiel. In de onderbouw wordt een start gemaakt met interne stages. De leerlingen in de middenbouw lopen een dag in de week interne of externe groepsstages. Het onderwijs in de bovenbouw richt zich meer op de voorbereiding van de leerlingen op werk na school. Dit gebeurt o.a. door het lopen van externe stages. Binnen de school en de lessen is er veel aandacht voor kunst en cultuur. We bieden verschillende expressieve vakken aan, zoals muziek, dans en drama. Er zijn kunstprojecten, excursies en de jaarlijks terugkerende culturele maand. De school is een erkende CultuurProfielSchool. De school heeft sinds 2014 het predicaat Excellente School.
Stadsdeel Zuid
Van Nijenrodeweg 648
1082HZ Amsterdam

020 644 56 84

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon: Ilja de Voogd

Open dagen / inloopdagen

11 feb (di) 19:00-21:00 Informatieavond voor ouders. Zie website voor meer informatie 26 feb (wo) 13.00-14.00 Open middag voor leerlingen. Zie website voor meer informatie

Bestuur

Stichting Kolom
Jan Tooropstraat 136
1061AD Amsterdam

020 514 8080

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht