Naar overzicht

Alphons Laudy SO

Speciaal onderwijs - Katholiek

De school heeft twee locaties: één voor speciaal onderwijs in Osdorp en één voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) in Buitenveldert. Speerpunten binnen de vso-locatie zijn zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding (middels interne en externe stage). De school is bezig met een vernieuwingsproces waarin het opzetten van meer gestructureerd lesaanbod centraal staat. Voor de cognitieve vakken wordt gebruik gemaakt van nieuwe leerlijnen die binnen de hele school ingevoerd zijn. De nadruk ligt op de uitstroomrichtingen: Koken, Tuin en dier, Huishouding en verzorging en Kunst. Iedere groep heeft een groepsleerkracht (tevens mentor) en een co-mentor. De groepsleerkracht
geeft de algemeen vormende vakken zoals rekenen, lezen en schrijven, wereldorientatie en lichaamsverzorging. Daarnaast geven vakdocenten les in verschillende vakken
als koken, keramiek, tekenen en handvaardigheid, techniek en fietstechniek, tuin en textiel. Op de vso-locatie krijgen ongeveer 183 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar
onderwijs. Opbouw van het onderwijs: onderbouw (12 t/m 14 jaar), middenbouw (15 t/m 17 jaar) en bovenbouw (18 t/m 20 jaar). In de onderbouw krijgen de leerlingen een breed pakket aan vakken aangeboden. In de middenbouw richt het onderwijs zich op meer specifieke vakken. De leerlingen in de middenbouw lopen interne en externe groepsstages. Het onderwijs in de bovenbouw richt zich meer op de individuele leerling en bestaat voor een groot deel uit het lopen van externe

Stadsdeel Nieuw-west
Meer en Vaart 9
1068KV Amsterdam

020-4106622

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Bestuur

Stichting Kolom
Jan Tooropstraat 136
1061AD Amsterdam

020 514 8080

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht