Naar overzicht

Alexander Roozendaalschool

Speciaal onderwijs - Openbaar

De Alexander Roozendaalschool (ARS) is een school voor speciaal onderwijs aan kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) – cluster 2 onderwijs. Bij ons op school zijn leerlingen welkom in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Ze hebben een taalontwikkelingsstoornis en als gevolg daarvan kunnen zich op een of meer ontwikkelingsgebieden (spraak/taal, sociaal/emotioneel, cognitief, sensomotorisch en/of schoolse vaardigheden) achterstanden voordoen.

Op onze school zitten ongeveer 425 leerlingen. Daarnaast worden bijna 500 leerlingen ambulant begeleid op (speciale) basisscholen in de regio. De school heeft 33 groepen verdeeld over de onderbouw, midden- en bovenbouw. Er zijn vier locaties waarvan twee in Amsterdam West, een in Almere en een in Purmerend. Wij werken intensief samen met de Professor Burgerschool.

Stadsdeel Buiten Amsterdam
Prokofjevstraat 3
1323SB Almere

020 – 34601

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Bestuur

Stichting VierTaal
Jan Sluijtersstraat 3
1062CJ Amsterdam

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht