SBO-Zuid St.Paulus

Speciaal basisonderwijsKatholiek

Locatiegegevens

Stadsdeel ZuidDufaystraat 191075GS Amsterdam

Contactpersonen

Mevrouw K. van den Akker (Directeur)

Bestuur

Deze school is gesloten

Profiel school

Wat bieden wij aan onze kinderen?
Een veilig pedagogisch klimaat. Kinderen zien van elkaar dat ook andere kinderen problemen hebben met leren en/of gedrag.
Acceptatie van en begrip voor het kind. Het feit dat je als school accepteert dat een kind ergens moeite mee heeft, kan voor het kind (en voor de ouders) een grote opluchting betekenen waardoor ruimte ontstaat voor verdere ontwikkeling.
Onderwijsaanbod op maat. Elk kind krijgt eisen gesteld die in overeenstemming zijn met zijn/haar mogelijkheden en beperkingen. Het kind zelf is dus de norm voor het afmeten van de leerprestaties en de vorderingen op sociaal-emotioneel gebied.
Individuele aandacht. Zowel in de groep als daar buiten worden kinderen op velerlei gebieden begeleid, bijv. behandeling van specifieke leerproblemen (dyslexie, taal- en rekenproblemen) en aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag

Inspectieoordeel

voldoende of basistoezicht

Voldoende of basistoezicht betekent: De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren. Basistoezicht: De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2017
67
2018
58
2019
59

Deze school is verbonden met de volgende voorscholen

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure