Naar overzicht

Hildebrand van Loon

Basisonderwijs - Protestants-Christelijk

De Hildebrand- van Loonschool is een kleinschalige christelijke basisschool. Team, leerlingen en ouders vormen een school waar aandacht en zorg voor elkaar is: ‘Een goed schooljaar maak je met elkaar!’. Naast het overbrengen van kennis en vaardigheden, hechten we veel waarde aan het stimuleren van zelfstandigheid, creativiteit, en sociale vaardigheden. Het onderwijs is klassikaal waar het kan en gedifferentieerd waar nodig, opdat alle kinderen positieve leerervaringen opdoen. Met behulp van de inzet van onderwijsassistenten, de remedial teacher en de ‘plusleerkracht’ wordt gestreefd naar passend onderwijs. De leerlingen krijgen gymnastiek, beeldend vormen en muziek van vakleerkrachten.

Stadsdeel Zuid
Hondecoeterstraat 6
1071LR Amsterdam

020-6760625

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevr. T. Arentsen

Bestuur

Christ. SV. A'dam Zuid
Hondecoeterstraat 6
1071LR Amsterdam

020 676 0625

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht