Visio Onderwijs Amsterdam

Speciaal onderwijsCluster 1

Locatiegegevens

Stadsdeel Nieuw-WestBurgemeester Eliasstraat 761063EX Amsterdam

Contactpersonen

Rolf van de Bunt (Contactpersoon)

Bestuur

Profiel school

Visio Onderwijs Amsterdam is een school voor leerlingen met een visuele beperking. Het onderwijs wordt voor een groot deel individueel bepaald, zodat iedere leerling binnen zijn/haar mogelijkheden het optimale uit zichzelf kan halen. De lessen zijn gericht op de individuele behoefte van een leerling met natuurlijk het behalen van een diploma als belangrijkste einddoel. De leerlingen worden gestimuleerd om eigen regie te nemen over hun leerproces. Indien nodig worden bijvoorbeeld lessen mobiliteit, handvaardigheid of koken toegevoegd aan het normale vakkenpakket. Speciale aandacht gaat uit naar sociaal-emotionele groei. De groepen zijn klein en bestaan gemiddeld uit acht leerlingen. Dit biedt leerlingen de mogelijkheid om optimale resultaten te behalen.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag
Lengte lessen
45 min.
Aanvang 1e lesuur
08:45 uur

Inspectieoordeel

Voldoende

Voldoende betekent: De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2016
21
2017
28
2018
23
2019
20
2020
20

Cluster

Cluster 1

Op de cluster 1 scholen kunnen kinderen terecht die blind of slechtziend zijn. Echter gaan de meeste kinderen die slechtziend zijn naar het reguliere onderwijs, waarbij ze extra ondersteund kunnen worden. Op de cluster 1 scholen zijn er speciale voorzieningen zoals vergrotingen, extra verlichting en digitale werkboeken en spraakcomputers. Hun belangen worden vertegenwoordigd door Vivis Onderwijs, een landelijke organisatie.

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure