Visio SO

Speciaal onderwijsCluster 1

Locatiegegevens

Stadsdeel Nieuw-WestSlotermeerlaan 1031063JN Amsterdam

Bestuur

Deze school is gesloten

Profiel school

"Visio Onderwijs Amsterdam is een school voor leerlingen met een visuele beperking. Het onderwijs is geheel individueel bepaald, zodat iedere leerling binnen zijn/haar mogelijkheden het optimale uit zichzelf kan halen. Het lesrooster wordt aangepast aan de individuele behoefte van een leerling. Indien nodig worden bijvoorbeeld lessen mobiliteit toegevoegd aan het normale vakkenpakket. Speciale aandacht gaat uit naar lessen sociale vaardigheden. De groepen zijn klein en bestaan gemiddeld uit acht leerlingen. Dit biedt leerlingen de mogelijkheid om optimale resultaten
te behalen."

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag

Inspectieoordeel

voldoende of basistoezicht

Voldoende of basistoezicht betekent: De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren. Basistoezicht: De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2013
29
2016
21
2017
23

Cluster

Cluster 1

Op de cluster 1 scholen kunnen kinderen terecht die blind of slechtziend zijn. Echter gaan de meeste kinderen die slechtziend zijn naar het reguliere onderwijs, waarbij ze extra ondersteund kunnen worden. Op de cluster 1 scholen zijn er speciale voorzieningen zoals vergrotingen, extra verlichting en digitale werkboeken en spraakcomputers. Hun belangen worden vertegenwoordigd door Vivis Onderwijs, een landelijke organisatie.

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure