Orion College Amstel

Voortgezet speciaal onderwijsCluster 4

Locatiegegevens

Stadsdeel OostWibautstraat 220-2221097DN Amsterdam

Contactpersonen

Martje Bakker (Contactpersoon)

Bestuur

Profiel school

De school biedt onderwijs op praktijkniveau (pre-entree) of in de onderbouw VMBO-basis niveau aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast worden de interne MBO-entreeopleidingen Verkoop/Retail en Dienstverlening&Zorg aangeboden. Het schoolklimaat is gericht op kansen bieden en individuele ondersteuning en heeft het predicaat 'Excellente School'.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag
Lengte lessen
50 min.
Aanvang 1e lesuur
08:30 uur

Gemiddelde woonafstand

7,0km

Dit is ver

De kinderen op deze school komen uit een groter gebied. Dit betekent dat de school kennelijk speciaal aanbod heeft waarvoor verder weg wonende ouders ook speciaal voor deze school kiezen.

Inspectieoordeel

Goed

Goed betekent: De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit)

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2018
102
2019
130
2020
147
2021
125
2022
142

Cluster

Cluster 4

Onder cluster 4 vallen scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen, stoornissen in het autistisch spectrum of ernstige gedragsproblemen en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.

Meer informatie

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure