Orion College Zuidoost

Voortgezet speciaal onderwijsCluster 3

Locatiegegevens

Stadsdeel ZuidoostBijlmerdreef 12891103TV Amsterdam

Contactpersonen

Musa Can Gül (Contactpersoon)

Bestuur

Profiel school

Orion College Zuidoost is een VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) school in Amsterdam Zuidoost. De school biedt onderwijs aan leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden in de leeftijd van 12 -20 jaar. De leerlingen op Orion College Zuidoost hebben een diverse achtergrond, voorgeschiedenis en nationaliteit. Het onderwijs is aangepast aan het didactisch niveau van de leerling en sluit goed aan bij de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Het onderwijsaanbod is niet alleen gericht op het aanbieden van cognitieve vakken maar ook heel praktijkgericht. De leerlingen leren praktische vaardigheden tijdens de praktijkvakken en de interne en externe stages. De leerlingen worden zo goed mogelijk voorbereid op gebied van wonen, werken en welzijn met als uiteindelijk doel hen een passende plek in de maatschappij te bieden. De uitstroommogelijkheden zijn: dagbesteding, arbeid en ROC (MBO niveau 1). Het uitstroomprofiel van de leerling wordt door het OPP (ontwikkelingsperspectief) bepaald. Op Orion College Zuidoost is er aandacht voor een veilig pedagogisch klimaat.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag
Lengte lessen
50 min.
Aanvang 1e lesuur
08:30 uur

Gemiddelde woonafstand

3,3km

Dit is ver

De kinderen op deze school komen uit een groter gebied. Dit betekent dat de school kennelijk speciaal aanbod heeft waarvoor verder weg wonende ouders ook speciaal voor deze school kiezen.

Inspectieoordeel

Geen eindoordeel

Geen eindoordeel betekent: Er is geen eindoordeel gegeven over de school omdat de school recent niet uitgebreid is onderzocht. Als de school net is opgericht of gefuseerd is het mogelijk dat er nog geen onderzoek is uitgevoerd.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2018
89
2019
81
2020
73
2021
77
2022
87

Cluster

Cluster 3

Cluster 3 is gericht op kinderen die zeer moeilijk leren. En op kinderen met een lichamelijke beperking of een meervoudige complexe beperking (dus verstandelijk en lichamelijk). Hieronder vallen ook scholen voor kinderen die langdurig ziek zijn en scholen voor leerlingen met epilepsie.

Meer informatie

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure