VierTaal College Amsterdam

Voortgezet speciaal onderwijsCluster 2

Locatiegegevens

Stadsdeel Nieuw-WestZekeringstraat 451014BP Amsterdam

Contactpersonen

Hanneke Dubbelman (Contactpersoon)

Bestuur

Profiel school

Het VierTaal College Amsterdam (VCA) is een openbare school voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Het VCA verzorgt praktijkonderwijs, vmbo en havo. VCA biedt reguliere leerstromen aan in een aangepaste onderwijsomgeving. Wij staan voor onderwijs op maat voor alle leerlingen van de doelgroep in Amsterdam en omgeving. Dat sluit aan op ons motto: Gelijke kansen door verschil te maken. De school streeft naar een zo groot mogelijke communicatieve en sociale zelfstandigheid van de leerling door het bieden van zinvol en toekomstgericht onderwijs. Hierdoor kunnen leerlingen naar wens en aanleg een opleiding volgen en zo hun plaats in de maatschappij vinden. De school heeft een uitgebreide zorgstructuur, inclusief een groot netwerk met externe partners.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag
Lengte lessen
50 min.
Aanvang 1e lesuur
08:30 uur

Gemiddelde woonafstand

9,4km

Dit is ver

De kinderen op deze school komen uit een groter gebied. Dit betekent dat de school kennelijk speciaal aanbod heeft waarvoor verder weg wonende ouders ook speciaal voor deze school kiezen.

Inspectieoordeel

Geen eindoordeel

Geen eindoordeel betekent: Er is geen eindoordeel gegeven over de school omdat de school recent niet uitgebreid is onderzocht. Als de school net is opgericht of gefuseerd is het mogelijk dat er nog geen onderzoek is uitgevoerd.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2018
273
2019
275
2020
275
2021
266
2022
253

Cluster

Cluster 2

Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie. Op cluster 2 scholen staat de persoonlijke aanpak centraal om voor de kinderen het communiceren zo makkelijk mogelijk te maken. Zo zijn er spraakcomputers, digitale lesboeken en wordt er aandacht besteedt aan liplezen en spraaktraining. De belangen van deze scholen worden behartigd door de landelijke clustervereniging Siméa.

Meer informatie

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure