Orion College Noord

Voortgezet speciaal onderwijsCluster 3

Locatiegegevens

Stadsdeel NoordBeijerlandstraat 21025NN Amsterdam

Contactpersonen

Cees Blij (Contactpersoon burgklas)

Bestuur

Profiel school

Het Orion College Noord biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. De leerlingen zijn licht tot matig beperkt met sociaal-emotionele problematiek. De uitstroommogelijkheden variëren van activiteitgerichte dagbesteding tot arbeid. Jaarlijks stromen meerdere leerlingen uit naar een Pro-ROC-traject. Wij bieden naast de cognitieve en creatieve vaardigheden ook praktische opleidingen aan. Naast interne stages bieden wij eveneens externe stages aan. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich oriënteren op vrijetijdsbesteding. Daarom biedt de school drie keer per week naschoolse begeleiding aan via Jongeren Die het Kunnen (JDK). Twintig zaterdagen per jaar wordt door Stichting Tamino cultuuronderwijs aangeboden door de Kunst Helden. Voor leerlingen met een stadspas zijn deze activiteiten gratis.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag

Inspectieoordeel

Goed

Goed betekent: De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit)

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2013
381
2017
139
2018
117
2019
128
2020
139

Cluster

Cluster 3

Cluster 3 is gericht op kinderen die zeer moeilijk leren. En op kinderen met een lichamelijke beperking of een meervoudige complexe beperking (dus verstandelijk en lichamelijk). Hieronder vallen ook scholen voor kinderen die langdurig ziek zijn en scholen voor leerlingen met epilepsie.

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure