Kentalis Signis

Voortgezet speciaal onderwijsCluster 2

Locatiegegevens

Stadsdeel Nieuw-WestHerman de Manstraat 11064BX Amsterdam

Bestuur

Profiel school

Zowel dove als slechthorende leerlingen met een intensief arrangement CMB van 12 jaar en ouder (meervoudig gehandicapt) kunnen op onze school onderwijs genieten. Leerlingen met een complexe combinatie van beperkingen en mogelijkheden hebben de mogelijkheid zich te ontwikkelen binnen de afdeling VSO CMB. Het betreft leerlingen met een auditieve en verstandelijke beperking die ook te maken kunnen hebben met psychiatrische- of gedragsproblematiek en/of motorische beperkingen. Ook horende, zeer moeilijk lerende kinderen met ernstige communicatienood - die gebarentaal nodig hebben om tot communicatie te komen - kunnen hier onderwijs krijgen. Leerlingen gaan, als ze 12 jaar zijn en als ze de doelen op hun niveau op het SO behaald hebben, naar het VSO. Leerlingen kunnen van 12 jaar t/m 20 jaar op de afdeling VSO CMB onderwijs volgen. De leerlingen op het VSO CMB van Kentalis Signis hebben keuze uit de uitstroomperspectieven dagactiviteitencentrum Arbeid of dagactiviteitencentrum Activerend.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag
Lengte lessen
30-45 minuten
Aanvang 1e lesuur
08.30

Gemiddelde woonafstand

15,0km

Dit is ver

De kinderen op deze school komen uit een groter gebied. Dit betekent dat de school kennelijk speciaal aanbod heeft waarvoor verder weg wonende ouders ook speciaal voor deze school kiezen.

Inspectieoordeel

Geen eindoordeel

Geen eindoordeel betekent: Er is geen eindoordeel gegeven over de school omdat de school recent niet uitgebreid is onderzocht. Als de school net is opgericht of gefuseerd is het mogelijk dat er nog geen onderzoek is uitgevoerd.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2018
15
2019
15
2020
16
2021
16
2022
15

Cluster

Cluster 2

Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie. Op cluster 2 scholen staat de persoonlijke aanpak centraal om voor de kinderen het communiceren zo makkelijk mogelijk te maken. Zo zijn er spraakcomputers, digitale lesboeken en wordt er aandacht besteedt aan liplezen en spraaktraining. De belangen van deze scholen worden behartigd door de landelijke clustervereniging Siméa.

Meer informatie

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure