Orion College Drostenburg

Voortgezet speciaal onderwijsCluster 3

Locatiegegevens

Stadsdeel ZuidoostDrostenburg 5B1102AM Amsterdam

Contactpersonen

Marieke van der Meer (Contactpersoon burgklas)

Bestuur

Profiel school

Orion College Drostenburg is een school voor langdurig zieke leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en /of leerlingen met internaliserende gedragsproblemen. Wij bieden onderwijs op praktijk-, vmbo- en/of havoniveau. Op de praktijkafdeling bereiden wij de leerlingen voor op passend wonen, passend werken en vrije tijd. Vanaf leerjaar 3 gaan leerlingen stage lopen. Op de afdeling vmbo BB en KB bieden wij de profielen Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen aan. Op de opleiding vmbo TL zijn 4 profielen te weten: Techniek, Zorg & Welzijn, Economie en Landbouw. Op de havo-opleiding zijn de profielen: Natuur en techniek, Natuur en gezondheid, Economie en maatschappij en Cultuur en maatschappij. Alle opleidingen zijn diplomagericht. Naast de reguliere klassen hebben wij een aanbod voor NT2-leerlingen en hebben wij een 5 groepen met een extra ondersteuningsaanbod, bovenop het basisaanbod. Tot slot bieden wij ook een mbo-1 en mbo-2 traject aan.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag
Lengte lessen
50 min.
Aanvang 1e lesuur
08:30 uur

Gemiddelde woonafstand

9,4km

Dit is ver

De kinderen op deze school komen uit een groter gebied. Dit betekent dat de school kennelijk speciaal aanbod heeft waarvoor verder weg wonende ouders ook speciaal voor deze school kiezen.

Inspectieoordeel

Geen eindoordeel

Geen eindoordeel betekent: Er is geen eindoordeel gegeven over de school omdat de school recent niet uitgebreid is onderzocht. Als de school net is opgericht of gefuseerd is het mogelijk dat er nog geen onderzoek is uitgevoerd.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2018
245
2019
245
2020
245
2021
240
2022
290

Cluster

Cluster 3

Cluster 3 is gericht op kinderen die zeer moeilijk leren. En op kinderen met een lichamelijke beperking of een meervoudige complexe beperking (dus verstandelijk en lichamelijk). Hieronder vallen ook scholen voor kinderen die langdurig ziek zijn en scholen voor leerlingen met epilepsie.

Meer informatie

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure