Drostenburg (V/SO)

Speciaal onderwijsCluster 3

Locatiegegevens

Stadsdeel ZuidoostDrostenburg 11102AM Amsterdam Zuidoost

Bestuur

Profiel school

Drostenburg is een school voor leerlingen met een chronische aandoening. Een chronische aandoening wil zeggen dat onze leerlingen een speciale onderwijskundige hulpvraag hebben. Deze kinderen zijn afhankelijk van verpleegkundige zorg/toezicht en/of een revalidatieaanbod.
Onze school kent een zevental leerroutes waarbinnen ons onderwijsaanbod vorm wordt gegeven. Dit wil zeggen dat er er op Drostenburg voor ieder kind, ongeacht de cognitieve mogelijkheden, een onderwijsaanbod is. Voor de leerroute 1 t/m 5 (jongeren met een lichamelijke en verstandelijke beperking -voorheen mg-) hebben wij ook een aanbod in de leeftijd van 12-18 jaar (VSO).

Aanmelden van nieuwe leerlingen voor Drostenburg (SO en VSO t/m leerroute 5)

R. Breman (ma-di-wo)

r.breman@orion.nl

Winne Vos (ma-di-wo-do)

w.vos@orion.nl

Esther Niemans (ma-di-wo-do)

e.niemans@orion.nl

Annesophie van der Zande (di-wo-vr)

a.vanderzande@orion.nl


Let op!
Voor VO-leerlingen praktijkonderwijs en hoger kunt u contact opnemen met Orion College Drostenburg (020-6111213)

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag

Inspectieoordeel

Voldoende

Voldoende betekent: De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren.

Cluster

Cluster 3

Cluster 3 is gericht op kinderen die zeer moeilijk leren. En op kinderen met een lichamelijke beperking of een meervoudige complexe beperking (dus verstandelijk en lichamelijk). Hieronder vallen ook scholen voor kinderen die langdurig ziek zijn en scholen voor leerlingen met epilepsie.

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure