Altra College Zuidoost

Voortgezet speciaal onderwijsCluster 4

Locatiegegevens

Stadsdeel ZuidoostKortvoort 601104NB Amsterdam

Contactpersonen

Merel Ouwehand (Contactpersoon)

Bestuur

Profiel school

Je kunt pas scoren als je een doel hebt. Bij Altra College Zuidoost krijgen leerlingen een nieuwe kans om een startkwalificatie te halen of op een andere manier aan een mooie toekomst te werken. Het Altra College Zuidoost is een school voor speciaal onderwijs, in nauwe samenwerking met het ROC en werkgevers. Hierdoor wordt praktisch talent gestimuleerd en stromen leerlingen kansrijk door naar de MBO 3 opleiding van het ROC of de arbeidsmarkt. Altra College Zuidoost heeft 2 vakopleidingen, namelijk Horeca en Mobiliteitstechniek (2-wielertechniek). Werkgevers worden voorzien van goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen. Vakroutes bieden perspectief op betaald werk. Hoe we dat doen? Door er allereerst voor te zorgen dat de leerling weer plezier krijgt in school en leren. We bespreken eerst met de leerling wat hij/zij wil bereiken. Daarna kijken we wat de leerling al goed kan en wat hij/zij nog kan versterken. De leerling leert hier veel, niet alleen het vakdidactische, maar ook de vaardigheden die nodig zijn voor het vervolgonderwijs of het vinden en behouden van een baan op de arbeidsmarkt. We kijken daarbij niet alleen naar wat we binnen de schoolmuren kunnen bieden, maar ook hoe we de situatie thuis kunnen ondersteunen en de vrijetijdsbesteding kunnen helpen invullen. We werken samen met het ROC, waardoor je bij ons een mbo 1 of 2 diploma kunt behalen. We kennen de volgende profielen op Altra College Zuidoost: Verkoop & Retail, Dienstverlening & Zorg, Horeca en Mobiliteitstechniek (Tweewielertechniek).

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag
Lengte lessen
55 min.
Aanvang 1e lesuur
8.30 uur

Gemiddelde woonafstand

6,4km

Dit is ver

De kinderen op deze school komen uit een groter gebied. Dit betekent dat de school kennelijk speciaal aanbod heeft waarvoor verder weg wonende ouders ook speciaal voor deze school kiezen.

Inspectieoordeel

Voldoende

Voldoende betekent: De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2018
140
2019
130
2020
60
2021
56
2022
40

Cluster

Cluster 4

Onder cluster 4 vallen scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen, stoornissen in het autistisch spectrum of ernstige gedragsproblemen en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.

Meer informatie

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure