Altra College Centrum

Voortgezet speciaal onderwijsCluster 4

Locatiegegevens

Stadsdeel CentrumKonijnenstraat 71016SL Amsterdam

Contactpersonen

Esther Suvrijn (Contactpersoon)

Bestuur

Profiel school

Altra College Centrum is een school met kleine klassen en veel individuele begeleiding. Vertrouwen geven vinden we ontzettend belangrijk. We blijven in je geloven, ook als het even wat minder goed gaat. We gaan niet uit van problemen, maar zoeken samen met jou naar de best passende oplossing. Je kunt bij ons in de bovenbouw kiezen tussen de profielen economie, techniek en zorg en welzijn. Door je gaandeweg steeds meer zelfstandig te laten doen, proberen we je zo goed mogelijk voor te bereiden op het mbo.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag
Lengte lessen
45 minuten

Gemiddelde woonafstand

5,4km

Dit is ver

De kinderen op deze school komen uit een groter gebied. Dit betekent dat de school kennelijk speciaal aanbod heeft waarvoor verder weg wonende ouders ook speciaal voor deze school kiezen.

Inspectieoordeel

Voldoende

Voldoende betekent: De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2018
103
2019
105
2020
90
2021
59
2022
60

Cluster

Cluster 4

Onder cluster 4 vallen scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen, stoornissen in het autistisch spectrum of ernstige gedragsproblemen en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure