Alphons Laudy SO

Speciaal onderwijsCluster 3

Locatiegegevens

Stadsdeel Nieuw-WestMeer en Vaart 91068KV Amsterdam

Bestuur

Profiel school

De school heeft twee locaties: één voor speciaal onderwijs in Osdorp en één voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) in Buitenveldert. Speerpunten binnen de vso-locatie zijn zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding (middels interne en externe stage). De school is bezig met een vernieuwingsproces waarin het opzetten van meer gestructureerd lesaanbod centraal staat. Voor de cognitieve vakken wordt gebruik gemaakt van nieuwe leerlijnen die binnen de hele school ingevoerd zijn. De nadruk ligt op de uitstroomrichtingen: Koken, Tuin en dier, Huishouding en verzorging en Kunst. Iedere groep heeft een groepsleerkracht (tevens mentor) en een co-mentor. De groepsleerkracht
geeft de algemeen vormende vakken zoals rekenen, lezen en schrijven, wereldorientatie en lichaamsverzorging. Daarnaast geven vakdocenten les in verschillende vakken
als koken, keramiek, tekenen en handvaardigheid, techniek en fietstechniek, tuin en textiel. Op de vso-locatie krijgen ongeveer 183 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar
onderwijs. Opbouw van het onderwijs: onderbouw (12 t/m 14 jaar), middenbouw (15 t/m 17 jaar) en bovenbouw (18 t/m 20 jaar). In de onderbouw krijgen de leerlingen een breed pakket aan vakken aangeboden. In de middenbouw richt het onderwijs zich op meer specifieke vakken. De leerlingen in de middenbouw lopen interne en externe groepsstages. Het onderwijs in de bovenbouw richt zich meer op de individuele leerling en bestaat voor een groot deel uit het lopen van externe

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag

Gemiddelde woonafstand

4,8km

Dit is ver

De kinderen op deze school komen uit een groter gebied. Dit betekent dat de school kennelijk speciaal aanbod heeft waarvoor verder weg wonende ouders ook speciaal voor deze school kiezen.

Inspectieoordeel

Voldoende

Voldoende betekent: De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2018
64
2019
54
2020
92
2021
77
2022
137

Cluster

Cluster 3

Cluster 3 is gericht op kinderen die zeer moeilijk leren. En op kinderen met een lichamelijke beperking of een meervoudige complexe beperking (dus verstandelijk en lichamelijk). Hieronder vallen ook scholen voor kinderen die langdurig ziek zijn en scholen voor leerlingen met epilepsie.

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure