Kolom VSO Alphons Laudy

Voortgezet speciaal onderwijsCluster 3

Locatiegegevens

Stadsdeel ZuidVan Nijenrodeweg 6481082HZ Amsterdam

Contactpersonen

Ilja de Voogd (Contactpersoon)

Bestuur

Profiel school

De VSO Alphons Laudy is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 12 tot maximaal 20 jaar. De school is een Vreedzame school. De Vreedzame school is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Speerpunten van de school zijn zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding (middels interne en externe stage). De school heeft een gestructureerd lesaanbod en werkt opbrengstgericht. Voor alle vakken wordt gebruik gemaakt van leerlijnen die binnen de hele school ingevoerd zijn met extra accent op werknemersvaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. De groepsleerkracht geeft de algemeen vormende vakken zoals rekenen, lezen en schrijven, wereldoriëntatie en seksuele vorming. Daarnaast geven vakdocenten les in verschillende vakken als gymnastiek, koken, nieuwe media, tekenen, handvaardigheid, techniek, natuur en textiel. In de onderbouw wordt een start gemaakt met interne stages. De leerlingen in de middenbouw lopen een dag in de week interne of externe groepsstages. Het onderwijs in de bovenbouw richt zich meer op de voorbereiding van de leerlingen op werk na school. Dit gebeurt o.a. door het lopen van externe stages. Binnen de school en de lessen is er veel aandacht voor kunst en cultuur. We bieden verschillende expressieve vakken aan, zoals muziek, dans en drama. Er zijn kunstprojecten, excursies en de jaarlijks terugkerende culturele maand. De school is een erkende CultuurProfielSchool. De school heeft sinds 2014 het predicaat Excellente School.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag
Lengte lessen
40 minuten
Aanvang 1e lesuur
8.45 uur

Gemiddelde woonafstand

6,3km

Dit is ver

De kinderen op deze school komen uit een groter gebied. Dit betekent dat de school kennelijk speciaal aanbod heeft waarvoor verder weg wonende ouders ook speciaal voor deze school kiezen.

Inspectieoordeel

Goed

Goed betekent: De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit)

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2018
157
2019
153
2020
150
2021
148
2022
161

Cluster

Cluster 3

Cluster 3 is gericht op kinderen die zeer moeilijk leren. En op kinderen met een lichamelijke beperking of een meervoudige complexe beperking (dus verstandelijk en lichamelijk). Hieronder vallen ook scholen voor kinderen die langdurig ziek zijn en scholen voor leerlingen met epilepsie.

Meer informatie

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure