SBO Universum

Speciaal basisonderwijsOpenbaar

Locatiegegevens

Stadsdeel NoordTh Weeversweg 41025AW Amsterdam

Contactpersonen

Mevr. P. Verburg (Directeur)

Bestuur

Profiel school

De opdracht van elke leerkracht, elke school, elk bestuur en elk samenwerkingsverband is het realiseren van goed onderwijs voor alle leerlingen (Passend onderwijs). Het onderwijs heeft twee belangrijke taken:
Het ontwikkelen van de aanwezige talenten van ieder kind
Het bijdragen aan een productieve, gezonde en zich steeds vernieuwende samenleving
We streven ernaar boeiend onderwijs te bieden, gericht op het behalen van goede resultaten. We creëren onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit, waarbij betrokkenheid nodig is van de leerkracht, de leerling en de ouders.
We bereiden leerlingen voor op de toekomst en vragen ons voortdurend af wat er toe doet.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag

Gemiddelde woonafstand

1,7km

Dit is een gemiddelde afstand

Zowel kinderen die in de buurt wonen als kinderen die wat verder van de school wonen bezoeken deze school.

Inspectieoordeel

Geen eindoordeel

Geen eindoordeel betekent: Er is geen eindoordeel gegeven over de school omdat de school recent niet uitgebreid is onderzocht. Als de school net is opgericht of gefuseerd is het mogelijk dat er nog geen onderzoek is uitgevoerd.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2018
132
2019
132
2020
128
2021
137
2022
154

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure