SBO Tobiasschool

Speciaal basisonderwijsVrije SchoolAlgemeen Bijzonder

Locatiegegevens

Stadsdeel ZuidRietwijkerstraat 551059VX Amsterdam

Contactpersonen

De heer F. Bronkhorst (Directeur)

Bestuur

Profiel school

De school staat voor:
Kleinschaligheid, geborgenheid en professionele zorg om het individuele leerproces op gang te helpen en verder vorm te geven.
Het werken aan een veelzijdige ontwikkeling van de persoonlijkheid door intellectuele, sociale, beeldende en praktische vorming.
Duidelijke, doorlopende leerwegen met merkbare resultaten die zelfvertrouwen geven. Het aanleren van sociale vaardigheden en het stimuleren tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid dragen bij tot levensvertrouwen. Praktische vorming resulteert in het ervaren van en zorgvuldig omgaan met de materiële wereld.
Het “vrije” in vrijeschool houdt niet in dat kinderen op school hun gang kunnen gaan. Rust, structuur en aandacht zijn voorwaarden om ons onderwijs gestalte te geven; voor het intensieve sociale verkeer zijn normen en waarden belangrijk.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag
Onderwijsconcept

Gemiddelde woonafstand

4,0km

Dit is ver

De kinderen op deze school komen uit een groter gebied. Dit betekent dat de school kennelijk speciaal aanbod heeft waarvoor verder weg wonende ouders ook speciaal voor deze school kiezen.

Inspectieoordeel

Geen eindoordeel

Geen eindoordeel betekent: Er is geen eindoordeel gegeven over de school omdat de school recent niet uitgebreid is onderzocht. Als de school net is opgericht of gefuseerd is het mogelijk dat er nog geen onderzoek is uitgevoerd.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2018
62
2019
63
2020
63
2021
64
2022
63

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure