SBO De Zeppelin

Speciaal basisonderwijsOecumenisch

Locatiegegevens

Stadsdeel NoordBessenpad 11033LW Amsterdam

Contactpersonen

Mevr. I Scalé (Directeur)

Bestuur

Profiel school

De sfeer op school is van groot belang.
Bepalend voor die sfeer is dat we de leerlingen accepteren zoals ze zijn, met al hun problemen. We bieden de kinderen een warme, veilige omgeving en werken door een positieve benadering toe naar een groter zelfvertrouwen van het kind. Belangrijke uitgangspunten voor de sfeer op school zijn;

- respect voor elkaar
- begrip voor elkaar
- verantwoordelijkheid voor elkaar.

Deze uitgangspunten gelden niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de leerkrachten. Zij moeten immers het goede voorbeeld geven aan de kinderen.
Het is van groot belang dat de ouders deze uitgangspunten onderschrijven. Zij moeten vertrouwen hebben in de manier waarop leerkrachten en leerlingen met elkaar omgaan. Dit gevoel van vertrouwen bepaalt mede hoe het kind de school ervaart, of het zich veilig voelt en zich begrepen en geaccepteerd weet.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag

Gemiddelde woonafstand

2,3km

Dit is ver

De kinderen op deze school komen uit een groter gebied. Dit betekent dat de school kennelijk speciaal aanbod heeft waarvoor verder weg wonende ouders ook speciaal voor deze school kiezen.

Inspectieoordeel

Geen eindoordeel

Geen eindoordeel betekent: Er is geen eindoordeel gegeven over de school omdat de school recent niet uitgebreid is onderzocht. Als de school net is opgericht of gefuseerd is het mogelijk dat er nog geen onderzoek is uitgevoerd.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2018
69
2019
83
2020
102
2021
113
2022
108

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure