School voor Speciaal Basisonderwijs Iedersland

Speciaal basisonderwijsOecumenisch

Locatiegegevens

Stadsdeel Nieuw-WestJohan Braakensiekhof 311068KK Amsterdam

Contactpersonen

De heer L. Zoutendijk (Directeur)

Bestuur

Deze school is gesloten

Profiel school

We bieden kinderen een warme, veilige omgeving en werken door een positieve benadering toe naar een groter zelfvertrouwen van het kind. Respect, begrip en verantwoordelijkheid voor elkaar zijn daarvoor belangrijke uitgangspunten. Deze uitgangspunten gelden voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Onze zorg is gedeelde zorg; wij moeten immers het goede voorbeeld geven aan de kinderen.
We bieden kinderen een nieuwe kans. Elk kind krijgt de begeleiding die het nodig heeft. Afhankelijk van de problemen van het kind kan die echter heel verschillend zijn.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag

Inspectieoordeel

voldoende of basistoezicht

Voldoende of basistoezicht betekent: De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren. Basistoezicht: De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure