SBO Het Spectrum

Speciaal basisonderwijsOpenbaar

Locatiegegevens

Stadsdeel OostJames Wattstraat 101097DM Amsterdam

Contactpersonen

De heer M. Remeeus (Directeur)

Bestuur

Profiel school

Uitgangspunt is altijd: 'dat ieder kind leert, naar eigen kunnen'
Er wordt gedifferentieerd les gegeven. Dat betekent dat ieder kind zoveel mogelijk op eigen niveau onderwijs krijgt. Voor spelling en rekenen gaan de leerlingen naar een eigen niveaugroep. Net als op de reguliere basisschool hebben wij natuurlijk wel verwachtingen van onze leerlingen.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag

Gemiddelde woonafstand

2,0km

Dit is ver

De kinderen op deze school komen uit een groter gebied. Dit betekent dat de school kennelijk speciaal aanbod heeft waarvoor verder weg wonende ouders ook speciaal voor deze school kiezen.

Inspectieoordeel

Geen eindoordeel

Geen eindoordeel betekent: Er is geen eindoordeel gegeven over de school omdat de school recent niet uitgebreid is onderzocht. Als de school net is opgericht of gefuseerd is het mogelijk dat er nog geen onderzoek is uitgevoerd.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2018
86
2019
87
2020
91
2021
101
2022
102

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure