SBO De Kans

Speciaal basisonderwijsOpenbaar

Locatiegegevens

Stadsdeel Nieuw-WestThomas van Aquinostraat 21064NE Amsterdam

Contactpersonen

De heer H. Klaassen (Directeur)

Bestuur

Profiel school

De Kans is een SBO school die zich ten doel stelt de leerlingen te begeleiden op leer- en sociaal emotioneel gebied. Respect voor een ander speelt daarbij een belangrijke rol.
De Kans biedt daarom een gestructureerd, veilig pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich prettig voelen en geaccepteerd door leerlingen en leerkrachten. Op De Kans wordt gekeken naar wat het kind kan en wat het kind nodig heeft om te leren.
Onze school telt 13 klassen met een vaste groepsleerkracht of vaste groepsleerkrachten.
Elke dag zijn er nog extra leerkrachten die de groepsleerkracht ondersteunen in de klas of met een kind alleen werken. Dit is om kinderen extra te kunnen ondersteunen bij lesstof die ze moeilijk vinden.
Er wordt regelmatig onderzocht of de kinderen nog op het goede niveau lezen en de groepjes worden dan weer aangepast. Het geeft de kinderen veel zelfvertrouwen om met kinderen van hun eigen niveau te werken. De extra leerkrachten zijn vaak in de klas om samen met de leerkracht les te geven. De kinderen kunnen dan meer aandacht krijgen.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag

Gemiddelde woonafstand

2,6km

Dit is ver

De kinderen op deze school komen uit een groter gebied. Dit betekent dat de school kennelijk speciaal aanbod heeft waarvoor verder weg wonende ouders ook speciaal voor deze school kiezen.

Inspectieoordeel

Geen eindoordeel

Geen eindoordeel betekent: Er is geen eindoordeel gegeven over de school omdat de school recent niet uitgebreid is onderzocht. Als de school net is opgericht of gefuseerd is het mogelijk dat er nog geen onderzoek is uitgevoerd.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2018
172
2019
175
2020
200
2021
193
2022
176

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure