SBO De Hasselbraam

Speciaal basisonderwijsKatholiek

Locatiegegevens

Stadsdeel Nieuw-WestKarel Klinkenbergstraat 401061AN Amsterdam

Contactpersonen

De heer J. Hemprig (Directeur)

Bestuur

Profiel school

Wij zijn een orthodidactische en orthopedagogische school voor leerlingen die in het regulier primair onderwijs niet op hun plek zitten.
Wij hebben een oecumenische achtergrond en nemen kinderen op van alle gezindten, waarbij aangetekend dat de ouders respect moeten hebben voor de uitwerking van de doelstellingen en missie van de school.
Uitgangspunt van ons onderwijs is dat we de eigenheid van het kind accepteren. We bieden veiligheid en hebben respect voor elkaar. De leerkracht vervult hierbij een voorbeeldfunctie. Zowel voor ouders als voor kinderen zijn we een betrouwbare partner.
De sociaal-emotionele ontwikkeling is voorwaardelijk en ondersteunend voor het leerproces. We gaan uit van de mogelijkheden van het kind en bieden een structuur die gericht is op het maximaal haalbare van ieder individueel kind.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag

Gemiddelde woonafstand

2,5km

Dit is ver

De kinderen op deze school komen uit een groter gebied. Dit betekent dat de school kennelijk speciaal aanbod heeft waarvoor verder weg wonende ouders ook speciaal voor deze school kiezen.

Inspectieoordeel

Geen eindoordeel

Geen eindoordeel betekent: Er is geen eindoordeel gegeven over de school omdat de school recent niet uitgebreid is onderzocht. Als de school net is opgericht of gefuseerd is het mogelijk dat er nog geen onderzoek is uitgevoerd.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2018
124
2019
145
2020
152
2021
158
2022
181

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Maak kennis met de school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 2. Leerlingenvervoer

  Of uw kind in aanmerking komt voor de bekostiging van openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Afstand tussen huis en dichtstbijzijnde passende school
  • Reistijd met het openbaar vervoer
  • Leeftijd
  • Beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of zintuiglijk)
  • Schoolsoort

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Meer over leerlingenvervoer
 3. Samenwerkingsverband

  Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen voor voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs actief als overkoepelende organisaties voor alle scholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

  Meer over procedure