Naar overzicht

SBO Tobiasschool

Speciaal basisonderwijs - Vrije School - Algemeen Bijzonder

De school staat voor:
Kleinschaligheid, geborgenheid en professionele zorg om het individuele leerproces op gang te helpen en verder vorm te geven.
Het werken aan een veelzijdige ontwikkeling van de persoonlijkheid door intellectuele, sociale, beeldende en praktische vorming.
Duidelijke, doorlopende leerwegen met merkbare resultaten die zelfvertrouwen geven. Het aanleren van sociale vaardigheden en het stimuleren tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid dragen bij tot levensvertrouwen. Praktische vorming resulteert in het ervaren van en zorgvuldig omgaan met de materiële wereld.
Het “vrije” in vrijeschool houdt niet in dat kinderen op school hun gang kunnen gaan. Rust, structuur en aandacht zijn voorwaarden om ons onderwijs gestalte te geven; voor het intensieve sociale verkeer zijn normen en waarden belangrijk.

Stadsdeel Zuid
Rietwijkerstraat 55
1059VX Amsterdam

020-5797295

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: De heer F. Bronkhorst

Bestuur

Stichting Tobiasschool Amsterdam
Rietwijkerstraat 55
1059VX Amsterdam

020 579 7295

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht