Naar overzicht

SBO De Zeppelin

Speciaal basisonderwijs - Oecumenisch

De sfeer op school is van groot belang.
Bepalend voor die sfeer is dat we de leerlingen accepteren zoals ze zijn, met al hun problemen. We bieden de kinderen een warme, veilige omgeving en werken door een positieve benadering toe naar een groter zelfvertrouwen van het kind. Belangrijke uitgangspunten voor de sfeer op school zijn;

- respect voor elkaar
- begrip voor elkaar
- verantwoordelijkheid voor elkaar.

Deze uitgangspunten gelden niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de leerkrachten. Zij moeten immers het goede voorbeeld geven aan de kinderen.
Het is van groot belang dat de ouders deze uitgangspunten onderschrijven. Zij moeten vertrouwen hebben in de manier waarop leerkrachten en leerlingen met elkaar omgaan. Dit gevoel van vertrouwen bepaalt mede hoe het kind de school ervaart, of het zich veilig voelt en zich begrepen en geaccepteerd weet.

Stadsdeel Noord
Bessenpad 1
1033LW Amsterdam

020-6332438

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevr. I Scalé

Bestuur

Stichting Kolom
Jan Tooropstraat 136
1061AD Amsterdam

020 514 8080

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht