Naar overzicht

Wisperweide

Basisonderwijs - Dalton - Openbaar

“Samen leert een kind meer”

Onze school is een samenwerkingsschool waarin openbaar en oecumenisch onderwijs samengaan. We houden rekening met de verschillen in leertempo, leerwijze en talenten. Zowel de sterkere, gemiddelde en zwakkere leerlingen krijgen het onderwijs waar zij behoefte aan hebben.

Onze kernwaarden zijn samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en autonomie.

Sociale vorming wordt o.a. bevorderd door samenwerken. Samenwerken moet je leren: leren luisteren naar elkaar, de sterke kanten van elkaar benutten, elkaars hulp vragen en hulp aanvaarden.

Kinderen moeten zich veilig en geborgen weten in onze school. Ieder kind en iedere medewerker wordt gezien en gerespecteerd en mag zichzelf zijn. We willen de kinderen steunen in het vertrouwen in zichzelf, de groep en de school.

Bijzonderheden van BS Wisperweide:

  • Zorgvuldige begeleiding op weg naar zelfstandig werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en samenwerken
  • Een keer per week inloopmogelijkheid voor ouders van de groepen 1 t/m 3
  • Veilige en geborgen sfeer voor kinderen en medewerkers
  • Engelse les vanaf groep 1
  • Kinderen kunnen in groep 1/2 al spelend leren lezen als ze eraan toe zijn
  • Wekelijkse nieuwsbrief voor ouders (via de app Social Schools)
  • Evenwichtige verdeling digitale en schriftelijke oefeningen lesstof
  • Excursies passend bij de lesstof naar bijvoorbeeld een atelier, een concert in een theater, de bakkerij, een kinderboerderij, de brandweer, het Muiderslot, een museum, natuurmonumenten
  • Een goede zorgstructuur, zowel voor uitvallers als voor bollebozen
  • Voor- en naschoolse opvang in het gebouw, ook in vakanties

Wilt u sfeer komen proeven en/of meer te weten komen over onze school? Bel of mail gerust voor een afspraak!

Stadsdeel Weesp
Schoolpad 1-3
1383EA Weesp

0294-418435

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Monica Groenendaal

Bestuur

Talent Primair
Amersfoortsestraatweg 180 c
1272RR Huizen

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht